Transport gratuit peste 170 lei
Aplica

Rugaciuni ale părinților pentru binecuvântarea și sănătatea copiilor

Rugaciuni ale părinților pentru binecuvântarea și sănătatea copiilor

Rugăciunile rostite de părinți pentru copiii lor sunt extrem de puternice, deoarece vin din dragoste pur și dorință de bine necondiționat. Rugăciunea 1:

Doamne Dumnezeule, care prin știința Ta ai creat pe om din lut și i-ai dat suflare de viață, binecuvântându-l și spunând: Fii roditor, înmulțește-te și umple pământul; și în Cana Galileii prin Fiul Tău adevarat, ai binecuvântat cununia, și prin aceasta ai binecuvantat și nașterea copiilor. Cu smerenie mă rog bunătății Tale, cerându-Ți să binecuvântezi și să ai milă întotdeauna de acești copii cu care m-ai binecuvantat.

Păzește-i de toate relele văzute și nevăzute. Poruncește îngerilor Tăi să fie întotdeauna cu ei și să le îndrepte pașii numai spre lucruri bune, ca ei să Te preamăreasca pe Tine, în toate zilele vieții lor.

Amin.

Viziteaza magazinul online

Rugăciunea 2

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Tale Maici, auzi-mă pe mine, nevrednica roaba Ta (numele).

Doamne, în milostiva Ta stăpânire sunt copiii mei (numele): miluieşte-i şi mântuieşte-i, pentru numele Tău.

Doamne, iartă-le lor toate greşalele cele de voie şi cele fără de voie pe care le-au săvârşit înaintea Ta.

Doamne, povăţuieşte-i la calea cea adevărată a poruncilor Tale şi luminează-le înţelegerea cu lumina lui Hristos, spre mântuirea sufletului şi tămăduirea trupului.

Doamne, binecuvântează-i în casă, la şcoală, pe drum şi în tot locul stăpânirii Tale.

Doamne, păzeşte-i sub acoperământul Tău cel sfânt de glonte, de sabie, de otravă, de foc, de molimă şi de moartea năprasnică.

Doamne, apără-i pe ei de toţi vrăjmaşii cei văzuţi şi cei nevăzuţi, de toate necazurile, relele şi nenorocirile.

Doamne, tămăduieşte-i de toată boala, curăţeşte-i de toată întinăciunea şi uşurează-le pătimirile sufleteşti.

Doamne, dăruieşte-le harul Duhului Tău Sfânt spre viaţă îndelungată, sănătate şi curăţie, întru toată buna credinţă şi dragostea, în pace cu cei de aproape şi cei de departe.

Doamne, înmulţeşte-le şi întăreşte-le puterile minţii şi ale trupului, pe care le-au primit în dar de la Tine, binecuvântându-i, dacă va plăcea înaintea Ta, spre viaţă de familie evlavioasă şi naştere de prunci cinstită.

Doamne, dăruieşte-mi mie, nevrednicei şi păcătoasei roabei Tale (numele) binecuvântare părintească pentru copiii mei, care sunt robii Tăi, în vremea cea de acum a dimineţii (zilei, nopţii), pentru numele Tău, pentru că împărăţia Ta este veşnică şi atotputernică.

Amin.

Viziteaza magazinul online