Transport gratuit peste 140 lei
Aplica

Rugăciunea credincioșilor înainte de căsătorie

Rugăciunea credincioșilor înainte de căsătorie

Căsătoria este un pas important în viața fiecăruia dintre noi. Este momentul în care trecem într-o altă etapă a vieții, este clipa în care ne asumăm

responsabilitatea pentru noi înșine, dar și pentru o familie a cărei baze tocmai o punem. Alocă-ți 2 minute înainte de a te căsători pentru a spune această scurtă rugăciune. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, sfințitorul nunții celei de taină și preacurate, păzitorul nestricăciunii și chivernisitorul cel bun al celor lumești, Cel ce dintru început ai zidit pe om și l-ai pus ca pe un împărat, peste făpturile Tale și ai zis:

Nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem ajutor, pentru aceasta ai rânduit să lase omul pe tatăl său și pe mama sa și să se unească cu soția sa (soțul său) și să fie amândoi un trup, iar pe cei ce Dumnezeu i-a împreunat omul să nu-i despartă.

Best seller

Însuți Stăpâne, trimite darul Tău cel ceresc peste mine nevrednicul robul Tău (roaba Ta) și binecuvântează căsătoria pe care astăzi o întemeiem înaintea feței Tale.

Curățește toate păcatele mele, iartă-mi toate fărădelegile, dezleagă-mi toate greșelile cele de voie și cele fără de voie; unește gândurile, cugetele și inimile noastre în dragoste nefățarnică și în credință nestrămutată, îndreptează-ne pașii pe căile Tale, pentru ca pururea să împlinim voia Ta cea sfântă.

Umple casa noastră de toate bunătățile, dăruiește-ne copii buni și ne învrednicește ca împreună să petrecem viețuire fără prihană, să sporim în tot lucrul bun și bineplăcut Ție, să plinim cu inimă curată poruncile Tale și să lăudăm și să preamărim preacinstitul și de mare cuviință numele Tău: al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Îți recomandăm

Amin.

Viziteaza magazinul online