„Bucuria tuturor celor necăjiți” - Acatistul Maicii Domnului

14.FEBRUARIE.2019
„Bucuria tuturor celor necăjiți” - Acatistul Maicii Domnului
Rugăciuni AUTOR: Maria Poinescu FOTO: bisericasfintiitreiierarhi.md

Icosul al 4-lea

Auzind Preasfânta Fecioară şi Maică cele spuse mai înainte de Dreptul Simion, ca „prin însuţi sufletul tău va pătrunde sabia”, ai păzit aceste cuvinte întru inima ta, ştiind că bucuria de maică pentru Fiu este împletită cu multe necazuri în lumea aceasta. De aceea tu, ca ceea ce ştii necazul şi suferinţa întru toate, cunoşti şi întristarea noastră; şi ca ceea ce eşti singura Maică a tuturor, auzi-ne şi pe noi, care cu credinţă strigăm ţie:

Bucură-te, ceea ce ai născut lumii bucurie, pe Hristos Mântuitorul nostru

Loading...

Bucură-te, ceea ce izbăveşti lumea din necazuri cu mijlocirile tale

Bucură-te, ceea ce ai răbdat ocările şi clevetirile asupra Fiului tău

Bucură-te, ceea ce, cu patimile Lui, dimpreună ai pătimit

Bucură-te, mângâierea maicilor celor întristate

Bucură-te, ceea ce ne păzeşti, cu darul Fiului tău

Bucură-te, a noastră grabnică ajutătoare întru toate nevoile

Bucură-te, îndreptarea şi povăţuitoarea celor rătăciţi

Bucură-te, hrana şi păzitoarea pruncilor

Bucură-te, povăţuitoarea tinerilor

Bucură-te, Maica celor sărmani

Bucură-te, sprijinul şi mângâierea văduvelor

Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 5-lea

Văzând sângele cel dumnezeiesc al Fiului tău vărsându-se pe Cruce pentru mântuirea noastră, ca o slugă a Domnului, cu smerenie plecându-te voii Tatălui Care este în Ceruri, ne-ai arătat nouă chipul pătimirii şi al răbdarii, ca şi noi, când suntem în cuptorul ispitelor şi al nevoilor, cu smerenie să ne rugăm lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Văzându-te pe tine Fiul tău şi Dumnezeul nostru, stând lângă Cruce cu ucenicul Lui cel iubit şi cu inima sfâşiată de durere şi suferind asemenea Lui, a zis: „Femeie, iată fiul tău!” şi ucenicului „Iată mama ta!”, făcându-ți ţie fii pe toţi cei ce cred în El. Iar noi, ca nişte părtaşi ai necazurilor şi ai patimilor Fiului tău, spre tine, mijlocitoare Maică, toată nădejdea având-o, cu credinţă strigăm ţie:

Bucură-te, Maica neamului creştinesc

Bucură-te, ceea ce ai împreunat pe Dumnezeu cu oamenii

Bucură-te, ceea ce ai adus Domnului pe cei credincioşi

Bucură-te, Mieluşeaua, care ai născut pe Mielul cel ce a ridicat păcatele lumii

Bucură-te, vas, care ne scoţi nouă bucurie din izvorul nemuririi

Bucură-te, rugătoarea pentru mântuirea celor păcătoşi

Bucură-te, scularea celor căzuţi în păcate

Bucură-te, ceea ce eşti vindecarea tuturor neputincioşilor

Bucură-te, că eşti căutarea celor pierduţi

Bucură-te, bucuria cea fără de veste a păcătoşilor

Bucură-te, potolirea a toată întristarea

Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 6-lea

Propovăduiesc milele tale, Maica lui Dumnezeu, toate marginile lumii, căci cu cinstitul tău Acoperământ acoperi pe tot neamul creştinesc; pentru care totdeauna te rogi lui Hristos Mântuitorul lumii, şi izbăveşti din toate nevoile pe robii tăi, cei temători de Dumnezeu, care cu credinţă cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Strălucind darul cu raze luminoase de la sfântă icoana ta, Maica lui Dumnezeu, noi cu credinţă plecăm genunchii înaintea ei şi cu lacrimi ne rugăm ţie; alungă norul ispitelor ce vin asupra robilor tăi, şi cu bucurie să strigăm ţie:

Bucură-te, ceea ce duci rugăciunile credincioşilor Fiului tău şi Dumnezeului nostru

Bucură-te, ceea ce stai înaintea scaunului Dumnezeirii şi te rogi pentru noi

Bucură-te, mijlocitoare între Dumnezeu şi om, care ne izbăveşti pe noi din nevoi

Bucură-te, apărătoarea neamului creştinesc, de la Dumnezeu dăruită nouă

Bucură-te, pom înfrumuseţat, cu care se acoperă mulţi

Bucură-te, pom cu luminoasă roadă, din care se hrănesc credincioşii

Bucură-te, acoperământul lumii, cel mai lat decât norii

Bucură-te, pământul făgăduinţei din care ne izvorăsc toate bunătăţile cereşti şi pământeşti

Bucură-te, soare luminos, care neîncetat luminezi pe cei credincioşi

Bucură-te, stâlp de foc, care povăţuieşti pe cei aleşi către Cereasca Împărăţie

Bucură-te, brazdă, care creşti mulţimea îndurărilor

Bucură-te, ceea ce ne dăruieşti toate bunătăţile

Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 7-lea

Vrând să arăţi izvoare de minuni de la sfântă icoana ta „Bucuria tuturor celor necăjiţi”, ai poruncit, Stăpână, bolnavei Eftimia să săvârşească înaintea sfintei tale icoane cântări de rugăciune, şi primind vindecare să vestească tuturor milele tale, pe care le-ai dăruit prin sfântă ta icoană, pentru ca să nu fie tăinuit izvorul vindecărilor ce le dai în dar, tuturor celor ce au nevoie de ele. Pentru aceasta, nici noi nu tăinuim minunile şi facerile tale de bine către noi robii tăi, ci cu mulţumire, preaslăvim pe Dumnezeu şi cântăm lui: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Scăldătoarea Siloamului vindecă bolile, însă mai presus s-a arătat, Preasfântă Stăpână, biserica ta, în care ne închinăm icoanei tale celei făcătoare de minuni. Fiindcă aceasta, nu numai o dată într-un an, şi nu numai cei ce intră mai întâi dobândesc sănătate, ci de-a pururea vindecă toată rana sufletească şi trupească a celor ce, cu buna credinţă şi cu dragoste vin către tine. Pentru aceasta strigăm ţie:

Bucură-te, scăldătoare, în care se afundă toate durerile noastre cele sufleteşti şi trupeşti

Bucură-te, pahar, cu care se primeşte bucuria şi mântuirea

Bucură-te, piatră, care ai adăpat pe cei însetaţi de viaţă

Bucură-te, lemn, care îndulceşti apele cele amare ale mării lumeşti

Bucură-te, izvor nesecat al apei celei dătătoare de viaţă

Bucură-te, ceea ce îndulceşti necazurile noastre cele amare

Bucură-te, baie, care speli întinăciunea păcatului

Bucură-te, potolirea întristărilor noastre

Bucură-te, vindecarea bolilor noastre

Bucură-te, ceea ce ne izbăveşti din nevoi

Bucură-te, ceea ce calci puterea demonilor

Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe vrăjmaşii noştri

Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

Condacul al 8-lea

Nemernici şi străini de credinţa creştinească sunt aceia care nu se închină chipului tău celui întru tot sfânt, căci tu, Stăpână, ca o Maică a Unuia din Sfânta Treime, ai trimis darul facerii de minuni asupra sfintei tale icoane.

Pentru aceasta, pe cei care sunt chinuiţi de duhurile cele necurate şi se închină cu credinţă sfintei tale icoane îi vindeci şi sănătoşi îi faci pe ei. Pe toţi cei bolnavi sufleteşte şi trupeşte care se roagă ţie îi tămăduieşti, şi cele de folos pentru dânşii le rânduieşti. Pentru aceste multe ale tale faceri de bine, cu mulţumire strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Toată viaţa noastră pe pământ este plină de durere şi de întristare. Sufletul e bolnav de păcate, trupul de dureri se chinuieşte, pentru că mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre ne pedepseşte. Către tine, dar, alergăm, Maica lui Dumnezeu, şi înaintea preacinstitei tale icoane căzând, ne rugăm: Umple de bucurie şi de veselie inima noastră cea întristată şi cu bucurie să strigăm ţie:

Bucură-te, povăţuitoarea care ne duci pe noi în patria cerească

Bucură-te, Împărăteasa cerului şi a pământului, care ne deschizi nouă uşile Raiului

Bucură-te, cea preamilostivă, care ne miluieşti pe noi

Bucură-te, chivernisitoarea casei, care bine rânduieşti viaţa noastră

Bucură-te, cea preafericită, care de prooroci ai fost vestită

Bucură-te, fericit pântece, care ai născut pe Fiul lui Dumnezeu

Bucură-te, rugul cel nears

Bucură-te, zid nestricat

Bucură-te, izvor purtător de viaţă

Bucură-te, floarea cea pururea nevestejită

Bucură-te, îmblânzirea inimilor celor răi

Bucură-te, neîncetată bucurie a credincioşilor

Bucură-te, cea plină de dar, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucuria tuturor celor necăjiţi!

loading...
EVALUEAZĂ ARTICOLUL:

Ai evaluat deja articolul
0  0
VOTURI
754
0
SHARE

O zi reușită se organizează după horoscop!

Alege să cunoști predispoziții, să afli cum poți avea o stare pozitivă și să-ți satisfaci curiozitățile despre lumea în care trăim.

Loading...
Ingrediente esențiale date în avanpremieră

Din cele interesate care nu seamănă cu nimic din ce-a fost, din ce este și din ce va fi. Azvârlim provocări în spațiu public și niscaiva specialități ca să iasă ceva legat, unitar, comestibil și apreciabil.

MAI JOS, GĂSEȘTI ARTICOLE PE ACELAȘI SUBIECT

Toate-s la subiect

Subiecte fierbinți și mii de producții validate de cititori, nu de critici. Ăia critică, de asta iau lovele, nu ca să aplaude!

Horoscoape, numere și alte capricii

Informații calde calde, savuroase și tot felul de curiozități din toate domeniile, numai bune de folosit zilnic în propriul beneficiu.

ZI DE ZI
Cele populare, din gură-n gură

Nu vă gândiți, vă rog, la necreștinești! Sperăm să nu ni le subtilizeze careva, că-s de-a casei și cititorii le tot bagă în fața ochilor.

Descoperiri simple și de efect

Trecute prin filtrul minții și prin condeiul străluciților prelucrători sunt băgate ca să ia fața. Cum vă place? Nouă, ne plac!

DESCOPERĂ
SECRETE DEZVĂLUITE
Ultraspecializate de calibru

Unii, mulți, foarte mulți, majoritatea, dintre dumneavoastră, stimați cititori, ați rămas uluiți de o chestie din aceste isprăvi. Și-s fără improvizații!

MAGAZIN ONLINE
Mai multe constatări, luate la un loc

Din păcate, din fericire, toate-s ale noastre. Chestia e că merg și pe la alte case, dar nu ne supărăm dacă ne citează.

PE ACELAȘI SUBIECT
DE INTERES
PE ACELAȘI SUBIECT
UNIC ÎN ROMÂNIA

Astrologie ZODIACOOL

Cu certitudine este primul horoscop online personalizat pe ore din România

Calcule ZODIACOOL

Numerologie și primul calculator de date favorabile ZeRiXue

Feng Shui ZODIACOOL

Primul calculator Feng Shui online din România pentru dragoste, sănătate și bani.

Noutăți pe ZODIACOOL: Horoscop cu previziuni astrologice pentru dragoste și bani.

Vezi care sunt predispozițiile și fii la curent cu influența pe care o au planetele asupra vieții și asupra evenimentelor din viață. Horoscop anual cu previziuni pe dragoste și relații, carieră și bani, sănătate.

Horoscop azi pe zodii
DE INTERES
MAGAZIN ONLINE
CONTINUĂ SĂ CITEȘTI

Rețele Sociale

Mod de plată

Abonează-te la newsletter pentru noutăți

© Copyright 2016 - 2019 ZODIACOOL SRL - Toate drepturile rezervate. Termeni.