Transport gratuit peste 140 lei
Aplica

Prima rugăciune la Împărtăşanie, a Sfântului Simeon Noul Teolog

Prima rugăciune la Împărtăşanie, a Sfântului Simeon Noul Teolog

Primirea Sfintei Împărtășanii este un moment sacru, pe care trebuie să îl întâmpinăm cum se cuvine, în pace, liniște și rugăciune. Iată care este una

dintre trei rugăciuni ce se rostesc înainte de Sfânta Împărtăşanie. Rugăciune de taină, de chemare a Sfântului Duh, Vino, lumina cea adevărată, vino, viață veșnică, vino, taină ascunsă, vino, comoară nenumită, vino, faptă negrăită, vino, Persoană neînțeleasă, vino, veselie veșnică, vino, lumina cea neînserată, vino, nădejdea cea adevărată a celor ce se vor mântui, vino, ridicarea celor ce zac,

Vino, învierea morților, vino, Cel puternic,

Cel ce pururea face toate și le preface și le preschimbă numai cu voia!

Best seller

Vino, Cel cu totul nevăzut, neatins, și nepipăit, vino, Cel ce pururi rămâi nemișcător, dar Care în fiecare clipă Te miști și vii la noi, cei ce zăcem în iad,

Cel mai presus de toate cerurile, vino, Nume mult dorit și mult rostit,
căci ne este cu totul cu neputință să fie spus de noi ceea ce ești sau să fie cunoscut de noi Cine sau cum ești.

Vino, bucurie veșnică, vino, cunună neveștejită, vino, porfiră a Marelui Dumnezeu și Împăratul nostru, vino, cingătoare bătută cu diamante și pietre scumpe, vino, încălțare neapropiată. Vino, hlamidă împărătească, cu adevărat dreapta împărătească!

Îți recomandăm

Vino, Cel de Care a însetat și însetează ticălosul meu suflet, vino, Cel Singur la cel singur, fiindcă sunt singur, precum vezi!

Vino, Cel ce m-ai despărțit de toate și m-ai făcut singuratic pe pământ, vino, Cel ce Te-ai făcut întru mine dor și m-ai făcut să Te doresc pe Tine, Cel cu totul neapropiat!

Vino, suflarea mea și viața, vino, mângâierea smeritului meu suflet, bucură-te bucuria și slava și neîncetată desfătarea mea!

Amin!

Viziteaza magazinul online